top of page
On Fire

ประกัยภัยบ้านอยู่อาศัย

ประกันภัย บ้านอยู่อาศัย คุ้มครองไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ภัยพิบัติ

หลากหลายแพ็คเก็จ หลายบริษัทให้เปรียบเทียบ เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,800 ต่อปี

ลดความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง บ้านใกล้แหล่งชุมชน ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้

อุทกภัย ใกล้หน้าฝน ซื้อประกันไว้อุ่นใจ 

สนใจทำประกันภัย

อ่านรายละเอียดการรับประกันก่อนซื้อ 

หรือ

ให้เจ้าหน้าที่โทรให้คำปรึกษา

"กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนในพื้นที่ติดต่อกลับ"

ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขอบคุณ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

bottom of page