ติดแบล็กลิส เคยโดนยึดรถ คืนรถ ค้างจ่ายบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด จะติดแบล็กลิสต์หรือไม่?

1. เคยโดนยึดรถ คืนรถ จะติดแบล็กลิสต์หรือไม่?

ต้องดูที่ไฟแนนซ์ที่ผ่อน เป็นสมาชิกเครดิตบูโรหรือไม่? และต้องดูประกอบกับรายงานสิ้นปีที่ทางไฟแนนซ์ส่งรายงานเข้าเครดิตบูโรกลาง ซึ่งจะบังคับให้สมาชิกในกลุ่มต่างๆส่งรายงาน อย่างน้อยปีละครั้ง

ถ้าไม่แน่ใจว่าไฟแนนซ์ที่ทำอยู่เข้าบูโรกลางหรือไม่ ง่ายๆให้สังเกตุว่า เราเคยได้รับจดหมายแจ้ง สรุปเรื่องการรายงานการผ่อนชำระและสถานะเครดิตหรือไม่ ถ้าไม่เคยได้รับ อาจจะไม่ใช่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรก็ได้

2. กรณีเราคืนรถ เราไปปิดบัญชีและทำการเคลียยอดเงิน ตามภาระหนี้ที่ไฟแนนซ์แจ้งครบเรียบร้อยแล้ว ประวิติจะเคลียร์ไปหรือไม่?

หากปิดบัญชีปกติให้เก็บเอกสารหลักฐานไว้ดีๆนะครับ เพื่อแสดงกรณีที่เครดิตบูโรกลางยังไม่อัพเดด อย่าลืมว่าไฟแนนซ์จะสรุปรายงานส่ง และเคลียร์ปีละครั้งเท่านั้น ส่วนประวิติจะแสดงหรือไม่นั้น ขึ้นกับรอบเวลาที่รายงาน ร่วมกับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน เรื่องการอนุโลม ผ่อนผัน ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนั้นคำตอบคือ อาจจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้ครับ หากไม่ปิดบัญชี ระบบก็จะโชว์ประวัติลูกหนี้ คาไว้อย่างนั้นจนกว่าเราจะจ่าย

3. ถ้าติดประวิติ แล้วเราไม่สามารถทำบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต อิออน หรือกู้เงินกับธนาคารต่างๆ ใช่ไหม? แล้วแต่สถาบันและวงเงินกู้ครับ ถ้ามีประวัติสถานะไม่ดีในเครดิตบูโร

ในช่วง 6 เดือนล่าสุด ก็มักจะกู้อะไรไม่ผ่าน

4. ค้างงวดชำระบัตรเครดิต จะติดแบล็คลิสไหม? หากลูกค้าค้างชำระแต่ยังผ่อนชำระอยู่ ตามยอดขั้นต่ำ ที่แสดงในใบแจ้งหนี้ แบบนี้ทางไฟแนนซ์จะถือว่าไม่ติดแบล็กลิสต์ครับ

ไม่ใช่หลักเกณฑ์กฏหมายหรือเงื่อนไขของการอนุมัติสินเชื่อไฟแนนซ์ ทั้งนี้แต่ละไฟแนนซ์จะมีเงื่อนไขและรายละเอี